Workshops

‘Natuurbeleving met jonge kinderen’

Voor leidsters kinderdagopvang en groepsleerkrachten peuterspeelzalen/basisonderwijs, studenten en ouderwerkgroepen.
De workshops zijn met name bedoeld voor mensen die jonge kinderen in hun werk of nabije omgeving mogen begeleiden.

Beleving - Verwondering – Verbinding:
‘Van nature’ hebben kinderen een verbinding met natuur,
in feite zijn kinderen natuur.
Hoe kun je meegaan met de kinderen en je ook weer verbinden?

Als houvast zijn er 3 thema’s;
- de seizoenen
  (leven met de seizoenen verbind je met het ritme van het leven)
- de elementen
  (het kind in zijn element verbindt zich met de wereld om zich heen)
- de zintuigen
  (ervaren met al je zintuigen maakt de verbinding tussen hoofd, hart en handen)

Laat het kind in jezelf spreken, laat je verwonderen,
laat los wat je tot nu toe geleerd hebt, kijk door de ogen van het kind.

Workshop 1:

Bekijk de wereld door de ogen van het kind.

In deze workshop gaan we in gesprek over onze eigen jeugd-ervaringen, wordt er een belevingsverhaal verteld en gaan we aan het werk met onze eigen zintuigen. Deze zintuig-ervaringen zijn direct toepasbaar in het buitenspel met jonge kinderen.
De workshop is met name bedoeld voor mensen die jonge kinderen in hun werk of nabije omgeving mogen begeleiden.
De workshop kan op iedere locatie gehouden worden maar ook in de ontdektuin zelf en duurt één tot twee uur, afhankelijk van de tijd die er is.
Bij de workshop kan boek over natuurlijk buiten spelen gekocht worden met heel veel zintuiglijke aanreikingen voor kinderen van nul tot zeven jaar.

Workshop 2:

In je element.

In deze workshop alles gericht op de vier elementen en wordt gegeven in de ontdektuin.
Hierbij worden een aantal opdrachten in spelvorm uitgewerkt waarbij het samenwerken en beleven voorop staat.
Deze spelvormen kunnen direct gebruikt worden in het buitenspel met jonge en oudere kinderen.
Deze workshop kan aansluitend worden gegeven aan de vorige workshop, de tijd is variabel.

Workshop 3:

Zintuiglijk buitenavontuur in de lente/zomer/herfst.

In deze workshop gaat alles uit van de zintuigen en de seizoenen.
Er worden ideeën gegeven en zintuiglijke ervaringen opgedaan in de sfeer van het seizoen. Deze ideeën zijn direct toepasbaar in het buitenspel met jonge kinderen.
Het kunnen spelletjes zijn, suggesties voor de buitenruimte maar ook creatieve activiteiten die goed met jonge kinderen zijn te doen.
De workshop is met name bedoeld voor mensen die werken met zeer jonge kinderen of ouder zijn van kinderen in de leeftijd van nul tot zeven jaar.
De workshop kan op iedere locatie gehouden worden maar ook in de ontdektuin zelf en duurt één tot twee uur, afhankelijk van de tijd die er is.
Bij de workshop kan het boek "Kaboutersoep en wonderblaadjes" over natuurlijk buiten spelen gekocht worden met heel veel zintuiglijke aanreikingen voor kinderen van nul tot zeven jaar.
Opgave kan voor deze workshop, de data staan gepland in het jaaroverzicht, maar kan ook op aanvraag voor een groep.