Rust-Ritme-Ruimte

Pedagogisch advies en begeleiding
over natuurlijk kinderspel:

Voor ouders en begeleiders van jonge kinderen die graag meer willen leven vanuit een natuurlijke visie, meer inzicht willen in de mogelijkheden om met jonge kinderen duurzaam te leven. Ook waar men tegen problemen aan loopt wat betreft het jonge kind biedt de ontdektuin therapeutische, helende mogelijkheden. De natuur laat zien dat kinderen baat hebben bij rust-ritme-ruimte.

Graag wil ik kinderen en ouders/begeleiders verder helpen op hun weg naar een meer natuurlijke manier van leven. Waarin de opvoeding en het opgroeien van het jonge kind in het teken staat van de natuurlijke wereld om ons heen, verweven in het leven zelf.
In ruime zin is die natuurlijke wereld behulpzaam in het vinden van meer rust in het dagelijks leven, ritme in de dag en week, ruimte in ons toch vaak hectische bestaan. Door het inplannen van rustmomenten, aandacht voor de jaarfeesten en de tijd van het jaar wat ons ritme geeft, krijgen we automatisch ruimte voor wezenlijke duurzame aandacht voor onszelf en onze kinderen.

Verschillende gezichtspunten vanuit de pedagogiek leveren samen een mooi beeld van waaruit wij kinderen verder mogen begeleiden op hun levensweg, om hun eigen natuur te creëren.
Ik werk vanuit de gedachtes van o.a. Steiner, Korczak, Freinet, Reggio Emilia, Montessori.

Het kind heeft honderd talen. Zeker: De honderd is er wél

Het kind bestaat uit honderd
Het kind heeft
honderd talen
honderd handen
honderd gedachten
honderd manieren van denken,
van spelen, van spreken.
Honderd, altijd weer honderd
manieren van luisteren
verwonderen en liefhebben
honderd vreugden
om te zingen en te begrijpen
honderd werelden
om te ontdekken
honderd werelden
om uit te vinden
honderd werelden
om te dromen.
Het kind heeft
honderd talen
(en honderd honderd honderd meer)
Maar ze pakken er negenennegentig af.
De school en de samenleving
scheiden het hoofd van het lichaam.
Zij zeggen tegen het kind:
dat hij zonder handen moet denken
zonder hoofd moet handelen
moet luisteren en niet praten
moet begrijpen zonder vreugde
alleen met Pasen en Kerstmis
mag liefhebben en verwonderen.
Ze zeggen tegen het kind:
ontdek de wereld die er al is
en van de honderd
pakken ze er negenennegentig af.
Ze zeggen tegen het kind
dat werk en spel
realiteit en fantasie
wetenschap en verbeelding
hemel en aarde
verstand en droom
dingen zijn
die niet bij elkaar horen.
En dus vertellen ze het kind
dat de honderd er niet is.
Het kind zegt:
Zeker: de honderd is er wél.

Loris Malaguzzi, pedagoog van Reggio Emilia